www.revitalis.sk

rehabilitačné štúdio


Cenník služieb 

platný od 1.1.2019

Služba

Čas (min.) Cena* (EUR)
  Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom  50  50.-
  Kontrolné vyšetrenie fyzioterapeutom  30  20.-
  Preventívna prehliadka dorastu  50  50.-
  Mäkké a mobilizačné techniky  30  20.-
  Mäkké a mobilizačné techniky  50  30.-
  Reflexná masáž chodidiel  50  30.- 
  Manuálna lymfodrenáž  60 - 90  40.-
  Trakcia  3 - 20  5.-
  Individuálna fyzioterapia podľa doporučenia      50  30.-
  Individuálna fyzioterapia metodikou Pilates  50  30.- 
  Skupinová fyzioterapia metodikou Pilates (max. 5 osôb)    -  10.-
  10 predplatených lekcií  -   275.- 
  Stornopoplatok (menej ako 24 hod. pred termínom)  -  20.- 
  Rehabilitácia v domácnosti  -  dohodou
  Vystavenie nálezu, výpis zo zdravot. dokumentácie  -  10.-
  Vyšetrenie chodidla (podiatrické vyšetrenie)  50 - 90  45.-
  Korekčné termoplastické vložky upravené na mieru  -  55.-

* uvedené ceny sú koncové

Elektroliečba, teploliečba, taping, cielená odborná inštruktáž, cielená ergoterapia, dychová gymnastika, nácvik kontinencie, polohovanie, klasická masáž, reflexné techniky, liečba chladom, elektrodiagnostika, elektrostimulácia, elektroanalgéza, fototerapia a iné špeciálne fyzioterapeutické techniky nie sú účtované zvlášť, ale sú použité v rámci balíka individuálnej fyzioterapie s cieľom maximálnej efektivity terapie.

V prípade Vášho záujmu, Vám radi poskytneme cenník cvičebných, rehabilitačných a Pilates pomôcok.

Firmám a organizáciam poskytujeme komplexnú starostlivosť o zamestnancov s cieľom zvýšiť výkonnosť, zapracovať do pracovného režimu zásady v systéme opatrení známom pod názvom "Škola chrbta". Rozsah služieb a cenová ponuka  je uzatváraná individuálne, podľa potrieb zamestnávateľa.