www.revitalis.sk

rehabilitačné štúdio


Kurzy

Spolupráca s odborníkmi v rámci fyzioterapie je nevyhnutnou súčasťou našej tímovej práce. A tu kdesi skrsla myšlienka podeliť sa o novinky, vedecké poznatky, či efektívnejšie techniky, so svojimi kolegami. Preto organizujeme semináre, workshopy, školiace akcie, "dovážame" nové koncepty pre odbornú verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež sa tím REVITALIS-u podieľa na školeniach a projektoch pre laickú verejnosť. Obsahom je prevencia, edukácia v rámci pojmu "škola chrbtice" a s tým súvisiaca ergonomia pracoviska. Do projektov sú zapojené aj deti  I. a II. stupňa základnej školy, rodičia ako i pedagógovia. Sme si vedomí dôležitosti prevencie, vzhľadom na alarmujúce vekové kategórie, ktoré sa s bolesťou chrbtice dnes stretávajú. Je to "sizyfovská" praca, a iste beh na dlhé trate, radi však prispejeme svojím dielom.