www.revitalis.sk

rehabilitačné štúdio


Manuálna lymfodrenáž

V súčasnej dobe veľmi rozšírený druh masáže, ktorý prevádza odborne spôsobilý terapeut. Touto technikou je možné dosiahnuť redukciu opuchov jediným fyziologickým spôsobom. Jedná sa o ošetrenie kože a podkožia, v ktorom cirkuluje povrchový lymfatický cievny systém.

Pri aplikácii sa zlepší výmena látok, odstránia sa nahromadené odpadové látky z bunky. Tým sa dosiahne aj zlepšenie celkovej odolnosti organizmu proti infekčným ochoreniam. Podstatou sú špecifické hmaty vytierania kože, ktoré ovplyvnia smer a prietok povrchovej koncentrácie lymfy. Odporúča sa absolvovať procedúru 2 - krát do týždňa v trvaní 2 – 8 týždňov podľa závažnosti prípadu.