www.revitalis.sk

rehabilitačné štúdio


Funkčný tréning

Funkčný tréning je tréning špecifického pohybu (nie jednotlivých svalov), ktorý nebol prevedený optimálne, ale ktorý je pre človeka v dennom živote dôležitý. Využívajú sa princípy svalovej koaktivácie a nervosvalovej reaktivity. Vďaka mimoriadnej náročnosti je obnova funkcie dosiahnutá v krátkom čase.                         

Funkčný tréning sa používa nielen v terapii, ale aj ako športová príprava. Je vhodným tréningom v prevencií zranení a preťažení. Tvorí neoddeliteľnú súčasť postupov, používaných v rámci celého komplexu terapeutických metód. Cieľom je úprava porušenej funkcie a čo najrýchlejšie zaradenie do bežného života.