www.revitalis.sk

rehabilitačné štúdio


Korekcia chodidla

Pohodlie a zdravie pre vaše nohy je dôležitou súčasťou komplexného prístupu terapie. Dnes už je známe, že

  • nielen bolesti chrbtice, ale aj fungovanie celého organizmu závisí od správnej funkcie chodidla.

Napríklad zdanlivo nesúvisiaca bolesť hlavy má často príčinu v nesprávnom postavení chodidla. Preto využívame individuálne podiatrické vyšetrenie (vyšetrenie funkcie nohy, klenby, deformity), aby sme skorigovali chodidlo, a tým umožnili ideálne nastavenie bázy pre celé telo.

Termoplastická vložka (do topánky) v súčasnej dobe predstavuje to najlepšie a dostupné na svetovom trhu pre zdravé nohy. Výhodou vyšetrenia je okamžitá možnosť prispôsobenia a nakorigovania vložky. Čo v praxi znamená, že klient z vyšetrenia odchádza s už upravenou, na mieru vyrobenou vložkou.

Využitie

  • deti predškolského veku
  • dospelí
  • športovci
  • napriek častým ťažkým deformitám má korekcia nohy význam aj u ľudí v dôchodkovom veku